O konferencji

W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń spowodowanych koronawirusem COVID-19 i wprowadzeniem z dniem 10 października licznych obostrzeń, dotyczących m.in. organizacji konferencji, jesteśmy zmuszeni, po raz kolejny, do zmiany terminu XXVII Konferencji Szkoleniowo-Technicznej nt. “Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne”KABEL 2020.


Poza wymienionymi powyżej powodami, nasza decyzja jest podyktowana przede wszystkim troską o bezpieczeństwo osób, które planowały przyjazd do Zamku RYN oraz dbałością o jakość i poziom merytoryczny naszej Konferencji. Ponadto jest ona związana z licznymi prośbami z Państwa strony, o przyjęcie takiego rozwiązania.


Kilkudziesięcioletnia historia Konferencji KABEL dowodzi, że bardzo ważnym elementem, stanowiącym o jej popularności, poza stroną merytoryczną, jest również przyjazna atmosfera i koleżeńskie relacje Uczestników, zbudowane dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu, co w obecnej sytuacji byłoby bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

O nowym terminie Konferencji KABEL poinformujemy Państwa bezzwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXVII Konferencji Szkoleniowo-Technicznej
KABEL 2020, ZAMEK RYN****

Projekt i wykonanie: