Referaty

Zachęcamy Państwa do przygotowania referatów problemowych z zakresu zaproponowanej tematyki. Za ich przedstawienie podczas obrad proponujemy honorarium autorskie w wysokości 1 100 zł brutto. Od autorów w pierwszej kolejności oczekujemy przygotowania i przesłania w terminie do 10 września 2020 roku streszczenia referatu, a następnie pełnego tekstu planowanego wystąpienia i prezentacji komputerowej, która zostanie przedstawiona podczas obrad konferencji.


W materiałach konferencyjnych zostaną opublikowane pełne teksty referatów, które należy przesłać w terminie do 30 września 2020 roku na adres e-mail: biuro@energetyk.lublin.pl.

Projekt i wykonanie: