Reklama w materiałach

Dla Firm, które nie skorzystają z pakietu promocyjnego proponujemy możliwość zamieszczania płatnych reklam w materiałach konferencyjnych. Opłata za 1 stronę formatu A5 w wersji kolorowej wynosi 600 zł + 23% VAT.

Reklamy powinny być przygotowane, jako pliki .jpg lub .pdf i przesłane w terminie do 25 września 2020 roku e-mailem na adres: biuro@energetyk.lublin.pl.

Projekt i wykonanie: