Warunki udziału

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać organizatorom e-mailem na adres: biuro@energetyk.lublin.pl, faksem na numer 81 742 91 28 lub pocztą wypełnioną i podpisaną „Kartę udziału” oraz wnieść opłatę konferencyjną w odpowiedniej wysokości w terminie do 10 września 2020 roku. Po otrzymaniu przelewu zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT.

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio ze strony internetowej www.energetyk.lublin.pl.

Koszt udziału w Konferencji dla jednej osoby, w zależności od rodzaju zakwaterowania,
wynosi:

 • pobyt w pokoju 2-osobowym – 2 500 zł + VAT
 • pobyt w pokoju 1-osobowym – 2 900 zł + VAT

Natomiast w przypadku niedotrzymania powyższego terminu wysokość opłaty konferencyjnej wzrasta o 10%.

Powyższe kwoty obejmują:

 • udział w obradach i seminariach firmowych
 • materiały programowe konferencji
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • udział w imprezach towarzyszących Konferencji
 • talony do wykorzystania w przerwach kawowych
 • wstęp do strefy SPA
 • parking

Dodatkowych informacji na temat Konferencji udziela Pani Barbara Skalska pod numerem telefonu 608 322 455. Można je również uzyskać pod numerami 606 237 744 i 606 494 116 oraz korzystając ze strony internetowej www.energetyk.lublin.pl.

 

Ważne daty

 • do 10.09.2020 r. - Zgłoszenie udziału
 • do 10.09.2020 r. - Wniesienie opłaty
 • do 10.09.2020 r. - Przesłanie streszczenia referatu
 • do 30.09.2020 r. - Przesłanie pełnego tekstu referatu
 • do 30.09.2020 r. - Przesłanie reklamy
 • do 30.09.2020 r. - Przesłanie prezentacji
 • do 10.10.2020 r. - Otrzymanie Programu Konferencji
 • 14-17.10.2020 r. - Konferencja

Projekt i wykonanie: