Pakiet promocyjny

Wzorem lat ubiegłych, Firmy zgłaszające swój udział w Konferencji zapraszamy do korzystania ze specjalnie dla nich przewidzianego pakietu promocyjnego, który obejmuje:

  • wystąpienie specjalistyczne przedstawiciela firmy dotyczące jej działalności (do 20 minut),
  • powierzchnię wystawową niezabudowaną do 6 m2,
  • reklamę lub informację o firmie (jedna strona formatu A5) w materiałach konferencyjnych,
  • możliwość rozpowszechniania katalogów, cenników, materiałów reklamowych oraz stosowania innych, wybranych przez Firmę form promocji.

Koszt proponowanej formy promocji wynosi 1 200 zł + 23% VAT i musi być połączony z udziałem w Konferencji co najmniej jednej osoby reprezentującej Firmę.

 

Projekt i wykonanie: