Tematyka konferencji

 • Aktualny stan techniczny sieci elektroenergetycznych i zagrożenia dla ich funkcjonowania
 • Kierunki rozwoju i modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
 • Automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznych, sposobem na poprawę wskaźników jakościowych
 • Systemy diagnostyczne i monitorujące w sieciach elektroenergetycznych
 • Nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne w kablach i przewodach elektroenergetycznych
 • Trendy rozwojowe w zakresie osprzętu kablowego i technikach jego montażu
 • Oryginalne opracowania projektowe i realizacje linii i obiektów elektroenergetycznych
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania innowacyjnych rozwiązań
  w systemach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • Działania podejmowane przez energetykę zawodową na rzecz ochrony środowiska 
 • Informatyczne systemy wspomagające planowanie rozwoju i zarządzania sieciami elektroenergetycznymi
 • Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy i przetwarzania danych pomiarowych w energetyce

Projekt i wykonanie: